Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Vandaag is de eerste SGOA Signaal van 2019 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • 30-jarig jubileum - Feesttarief

  7 november 2019 staat de nieuwe SGOA Academy op de planning. Als u zich nu alvast inschrijft, betaalt u het feesttarief van € 175,- (excl. btw).

  INSCHRIJVEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) te Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 41155781. De SGOA hecht grote waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze privacyverklaring is van toepassing op de SGOA Websites – www.sgoa.eu en www.sgoa.org - (hierna: SGOA Websites) en geeft u als gebruiker inzicht in de gegevens die de SGOA in dit kader verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop ze verwerkt worden. Door het gebruik van de SGOA Websites maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de SGOA Websites, verzamelen wij (SGOA) informatie over de door u gebruikte randapparatuur (PC, tablet, telefoon e.d.) en browserinstellingen waarmee u de SGOA Websites bezoekt. Deze informatie kan bevatten: uw browser type, de duur van uw bezoek en de door u bezochte pagina’s van onze websites. Wij gebruiken deze informatie om de SGOA Websites te beheren en om de door u gevraagde services te leveren, om uw gebruik en de kwaliteit van de SGOA Websites te optimaliseren en om statistieken betreffende het gebruik van de SGOA Websites bij te houden. Tevens kunnen wij de over u verzamelde informatie gebruiken om misbruik van de SGOA Websites op te sporen en tegen te gaan.

Indien u uw contactgegevens (e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer) op de SGOA Websites invoert teneinde onze nieuwsbrief SGOA Signaal te ontvangen, verwerkt de SGOA deze persoonsgegevens voor het toesturen van SGOA Signaal totdat u aangeeft SGOA Signaal niet meer te willen ontvangen.

Wij dragen er voor zorg dat de informatie die wij van u gebruiken niet verder strekt dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden.

De SGOA Websites kunnen links bevatten naar websites van anderen dan de SGOA. Wij raden u aan de privacy verklaringen van deze andere websites door te nemen om inzicht te verwerven in hoe deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. De SGOA is niet verantwoordelijk voor de informatie die door deze derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van de website(s) van deze derden.

De SGOA deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

 • als we dergelijke gegevens aan vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoonsgegevens namens ons (SGOA ) te verwerken. Deze derden treden dan op in de hoedanigheid van bewerker en mogen de gegevens alleen verwerken in opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy beleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
 • als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) uitvoering te geven aan de gevraagde service (c) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of (d) de rechten, eigendom of veiligheid van SGOA , zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.

Beveiliging

De SGOA treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens (waaronder het gebruik van Secure Socket Layer - SSL), alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren. De SGOA beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van de SGOA die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De SGOA verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met deze privacyverklaring. We blijven ons privacy beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze service te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Cookies, loggegevens en gebruikerscommunicatie

Wanneer u de SGOA Websites bezoekt, verzamelen en gebruiken wij informatie middels één of meer cookies (of vergelijkbare technologieën) teneinde de dienstverlening zoals overeengekomen te kunnen leveren. Deze cookies zijn noodzakelijk om de gevraagde diensten te leveren. Dit zijn zogenaamde functionele cookies. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van niet-functionele cookies mits u daarvoor uw toestemming hebt gegeven via de SGOA Websites.

Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Wanneer u de SGOA Websites opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens).

Wij (SGOA ) hebben uw toestemming nodig alvorens gebruik te kunnen maken van niet-functionele cookies (dit zijn de cookies die niet noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te leveren). Toestemming kan gegeven worden door middel van het aanklikken van “ik accepteer” op de daarvoor bestemde cookie-mededeling die verschijnt op de homepage van de SGOA Websites. Als u kiest om het gebruik van de cookies niet te accepteren en/of naderhand uit te schakelen, kan dit leiden tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de SGOA Websites.

Wij maken gebruik van Google Analytics teneinde het gebruik van onze SGOA Websites te analyseren en in kaart te brengen. Deze cookies geven ons informatie over het gebruik en de navigatie op onze SGOA Websites. Deze informatie helpt ons om onze Websites te beheren en te verbeteren qua lay-out, opzet en gebruikersgemak. De informatie die met behulp van deze cookies wordt gegenereerd wordt door Google gebruikt om de door ons gevraagde statistieken te leveren. In dit kader wordt de informatie die met de Google Analytic cookies wordt gegenereerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers onder beheer van Google, waaronder mogelijk servers in de Verenigde Staten.Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Meer informatie overhet gebruik dat Google maakt van de gegeneerde informatie in het kader van Google Analytics kan worden gevonden in de privacy verklaring van Google: Privacy Policy of Google Analytics.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar SGOA verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en de gegevens daarin verwerken om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

Wijzigingen Verklaring

De SGOA kan zo nu en dan deze privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren dan wel om deze in lijn te brengen met nieuwe wet- en regelgeving. De SGOA raadt u aan om periodiek deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe de SGOA uw informatie beschermt.

Vragen en klachtbehandeling

De SGOA heet uw commentaar betreffende deze privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat de SGOA niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan de SGOA op de volgende manieren:

Herenweg 115
2105 MG Heemstede


Tel: 31-(0)88-0116262
Mobiel: 31-(0)6 22681367
E-mail: info@sgoa.eu

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Als gebruiker heeft u het recht om op te vragen welke specifieke gegevens de SGOA over u verwerkt. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. U kunt hiervoor bij ons een aanvraag doen door het sturen van een e-mail aan info@sgoa.eu. Wij kunnen hiervoor een kleine vergoeding vragen en vragen dat u zich legitimeert om uw identiteit vast te kunnen stellen teneinde onrechtmatige verwerking te voorkomen. We weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes).